Με έγγραφό του το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS για τα τρία φθηνότερα σημεία πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά περιοχή.
Η διαδικασία συνίσταται στην αποστολή SMS στο 54151 με την περιοχή ενδιαφέροντος, οπότε και λαμβάνεται απάντηση στο κινητό, με την τιμή της βενζίνης, το πρατήριο και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.