Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία έτους 2019

Ιανουάριος 2019

Φεβρουάριος 2019

Μάρτιος 2019

Απρίλιος 2019

Μάιος 2019

Ιούνιος 2019

Ιούλιος 2019

Αύγουστος 2019

Σεπτέμβριος 2019

Οκτώβριος 2019

Νοέμβριος 2019

Δεκέμβριος 2019


Τα Φαρμακεία λειτουργούν

από 8-2 πρωί και 5-8.30 απόγευμα (χειμερινό)

από 8-2 πρωί και 5.30-9 απόγευμα (καλοκαιρινό)

Η αλλαγή αρχίζει απο την αλλαγή της ώρας