Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ανακοινώνει ότι λόγω:

• της κρισιμότητας της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου για το τρέχον έτος και την ανάγκη αποτελεσματικής ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών εντός των χρονοδιαγραμμάτων για τα οποία οι αρμόδιες αρχές έχουν δεσμευθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

• της μη ικανοποιητικής έως σήμερα ανταπόκρισης των κατόχων αιγοπροβάτων,

παρατείνεται η προθεσμία για τη διενέργεια απογραφής από τον κάθε κάτοχο αιγοπροβάτων έως 31-12-2013 κατ’ εξαίρεση για το έτος 2013.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι αιγοπροβάτων να φροντίσουν για την άμεση απογραφή των ζώων που διαθέτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς σε περίπτωση που παραλείψουν την υποχρέωση απογραφής, δεν θα μπορέσουν στο μέλλον να εισπράττουν επιδοτήσεις.