Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας ανακοινώνεται ότι κλιμάκια υπαλλήλων της υπηρεσίας θα πραγματοποιήσουν ενημερωτικές επισκέψεις στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων όλων των Δήμων, με σκοπό την ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση νέων γεωργών» για το έτος 2014, αλλά και για τη διαδικασία αδειοδότησης και νομιμοποίησης σταυλικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ενημερωτικών επισκέψεων έχει ως εξής:

Τοπική Κοινότητα

Ημέρα και Ημερομηνία

Ώρα

Ανέζα

Τετάρτη 22/1/2014

18:00 μ.μ.

Διάσελλο

Τρίτη 28/1/2014

18:00 μ.μ.

Χαλκιάδες

Πέμπτη 30/1/2014

18:00 μ.μ.

Βουργαρέλι

Σάββατο 1/2/2014

12:00 π.μ.

Αμμότοπος

Τρίτη 4/2/2014

18:00 μ.μ.

Αστροχώρι

Πέμπτη 6/2/2014

11:00 π.μ.

Γραμμενίτσα

Σάββατο 8/2/2014

12:00 π.μ.

Πέτα

Τρίτη 11/2/2014

18:00 μ.μ.

Νεοχώρι

Πέμπτη 13/2/2014

18:00 μ.μ.

Κομπότι

Τρίτη 18/2/2014

18:00 μ.μ.

Άνω Καλεντίνη

Πέμπτη 20/2/2014

18:00 μ.μ.

Άγναντα

Τρίτη 25/2/2014

11:00 π.μ.

Άρτα

Πέμπτη 27/2/2014

18:00 μ.μ.

Για το χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε ενημέρωση θα υπάρξει συνεννόηση με τους εκπροσώπους των Δήμων προκειμένου να γίνει όσο το δυνατό ευκολότερη η πρόσβαση όσων επιθυμούν να συμμετέχουν.