Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016 καλούνται οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου να υποβάλλουν αίτηση για την επιχορήγηση στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 27-6-2014 στο κέντρο μελισσοκομίας Ηπείρου & και Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από :

Ι). Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

ΙΙ). Φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

ΙΙΙ).Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού .

ΙV).Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

V). πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών για τη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

Επιπλέον, για τη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» που απευθύνεται στους κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους, απαιτείται και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας, Φλέμινγκ 6 Άρτα, τηλ.: 2681364422 και το Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου & Αιτωλοακαρνανίας.