Υπενθυμίζεται στους κτηνοτρόφους – παραγωγούς αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος ότι βρίσκεται σε ισχύ η αριθμ. 2133/101443/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2226Β΄ ) σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών γάλακτος οι οποίες μπορούν να διεξάγουν διαπραγματεύσεις εξ΄ ονόματος των κτηνοτρόφων – παραγωγών μελών τους, όσον αφορά μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής τους, για τις συμβάσεις παράδοσης νωπού γάλακτος σε αγοραστή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 126γ του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να αναγνωρισθούν τέτοιες ομάδες παραγωγών για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι οι εξής:

Α) Για αγελαδινό γάλα απαιτείται ελάχιστος αριθμός παραγωγών 15 και ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα γάλακτος 2000 τόνοι.

Β) Για το αιγοπρόβειο γάλα απαιτείται ελάχιστος αριθμός παραγωγών 40 και ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα γάλακτος 1500 τόνοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση της ομάδας τους στη Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Να σημειωθεί ότι:

Οποιαδήποτε συλλογική διαπραγμάτευση συμβολαίων διάθεσης γάλακτος μπορεί να έχει ισχύ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι κτηνοτρόφοι είναι μέλη αναγνωρισμένης ήδη οργάνωσης παραγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και στα τηλέφωνα 2681364422 (κ. Βαρέλη Ανδρέα) ή 2681364455 (κ. Σιούλα Χρήστο).