ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου συστάθηκαν οι Επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) της 22ας Δεκεμβρίου σε επιχειρήσεις της Π.Ε. Άρτας.


Οι Επιτροπές είναι οι ακόλουθες:
Α) Επιτροπή για βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες και επαγγελματικά εργαστήρια
Β) Επιτροπή για εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές επιχειρήσεις (φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ)
Γ) Επιτροπή για αγροτικές, πτηνο-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και αγροτικά μηχανήματα
Το έργο των παραπάνω Επιτροπών αφορά την καταγραφή ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις που αναφέρονται.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας στην ακόλουθη δ/νση: Ταγματάρχη Παπακώστα 6, 2ος όροφος, τηλέφωνο ενδιαφερομένων: 2681363320 και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες επιτροπές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Η καταγραφή των πιθανών ζημιών σε οικίες θα γίνει από υπηρεσία του αντίστοιχου Δήμου.
2. Η καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο (πλην επιχειρήσεων πρωτογενούς τομέα) θα γίνει από αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.