Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 25-02-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

 1. 1)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Ιωαννίνων
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87130
 2. 2)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Άρτας
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512
 3. 3)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Θεσπρωτίας
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60186 & 60184
 4. 4)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Πρέβεζας
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κα. Παπαδοπούλου: 210-8229805