Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Απριλίου 2013, είναι η Παρασκευή 05-04-2013. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 15-04-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

 1)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Ιωαννίνων
Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87130

2)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Άρτας
Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512

3)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Θεσπρωτίας
Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60186 & 60184

4)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Πρέβεζας
Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112

5)Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κα. Παπαδοπούλου: 210-8229805.