«Σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων ιδρύσεως φαρμακείων – Γνωστοποίηση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Άρτας κατά την 31 Μαΐου 2016»