Οι σταθμοί μεταφόρτωσης θα περιλαμβάνουν κτιριακές και άλλου είδους εγκαταστάσεις ώστε να εξυπηρετούν τις διοικητικές λειτουργίες, την εποπτεία – φύλαξη της εγκατάστασης και τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία τους.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης περιλαμβάνουν έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου και άρδευσης, έργα οδοποιίας, προστατευτική περίφραξη του χώρου, χώροι στάθμευσης, θέσεις απόθεσης container, σήμανση, υποδομή αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των ΣΜΑ (έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου) και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, γεφυροπλάστιγγα ζύγισης (για τον έλεγχο και την καταγραφή του βάρους εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων), δεξαμενές νερού (για τις ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης), σηπτική δεξαμενή, αντιπυρική ζώνη κλπ.

Τέλος προβλέπεται η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων μεταφοράς container.