ΧΕΝ Ελλάδος- Αμερικής 11-10672 Αθήνα, με την ένδειξη «Για την επιτροπή Ξενώνα»

Διάθεση Εντύπων αίτησης:

Αμερικής 11-10672 Αθήνα και Μ. Αντύπα 81-16345 Ηλιούπολη

Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-16:00)

Και ηλεκτρονικά στην επίσημη σελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος www.xen.gr

Πληροφορίες : Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-16:00) στα τηλέφωνα 210-3624291-3606530 (κα Παναγοπούλου & κα Ιωάννου)