Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Άρτας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4484/2017 διευκολύνεται η οριστική διαγραφή επιβατηγών ιδιωτικής χρήσεως που έχουν καταστραφεί ή αχρηστευθεί έως τις 4-3-2004 και δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών καταστροφής, με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής τέλους της διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ το οποίο εκδίδεται με την διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου και των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) αν βρίσκονται στην κατοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες να απευθύνονται σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών της Χώρας και στα τηλέφωνα του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Άρτας (26813 63605, 26813 63607, 26813 63600).