Προς ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου εστίασης/ αναψυχής παρατίθενται επιγραμματικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης/διασκέδασης και γενικότερα Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  Τα βασικά αυτά σημεία που αποτελούν και τα κυριότερα σημεία ελέγχου των Υπηρεσιών της Π.Ε Άρτας (Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού και Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου) παραθέτονται περιληπτικά και όχι εξαντλητικά, ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου

 

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου (Τηλ. 2681363502-2681363514)

 

 1. Αναρτημένη σε εμφανές σημείο, εντός της επιχείρησης, η Βεβαίωση Γνωστοποίησης ή η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας αυτής.
 2. Κατόψεις – σχεδιαγράμματα της επιχείρησης, από μηχανικό, όπου αποτυπώνονται λεπτομερώς οι χώροι και ο εξοπλισμός αυτών.
 3. Διάγραμμα ροής και περιγραφική έκθεση των διεργασιών της επιχείρησης, υπογεγραμμένα από τον Υγειονομικά υπεύθυνο ή Υγιεινολόγο Τ.Ε ή επιστήμονα συναφούς ειδικότητας για επιχειρήσεις Επιπέδου I (χαμηλού κινδύνου). Για επιχειρήσεις Επιπέδου II & III (μεσαίου και υψηλού κινδύνου) υπογεγραμμένα από Υγιεινολόγο Τ.Ε ή επιστήμονα συναφούς ειδικότητας.
 4. Πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών, σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
 5. Βεβαίωση γνωστοποίησης για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων. Επισημαίνεται ότι για χρήση μουσικής ή μουσικών σε υπαίθριο χώρο όπως και στα κέντρα διασκέδασης, επιπλέον απαιτούνται τεχνικές εκθέσεις.
 6. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να διασφαλίζουν την πληροφορία στον καταναλωτή σχετικά με τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, αναφορικά με τα προϊόντα ή ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες. (Κανονισμός Ε.Ε 1169/2011).
 7. Θεωρημένο «Βιβλίο Αναφοράς» για την εφαρμογή του άρθρου 17 του  Ν.3868/10  -    Νομοθεσία κατά του καπνίσματος.           
 8. Να τηρούνται τα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 Ε.Ε., ανάλογα με την φύση της επιχείρησης:

 

 • Αρχείο 1ο Προσωπικού- Επιχείρησης
 • Αρχείο 2ο Νερού
 • Αρχείο 3ο Καθαρισμού- Απολύμανσης
 • Αρχείο 4ο Απεντόμωσης- Μυοκτονίας
 • Αρχείο 5ο Θερμοκρασιών
 • Αρχείο 6ο Πρώτων Υλών και Προμηθευτών
 • Αρχείο 7ο Διαχείρισης αποβλήτων και ελαίων

 

 

Απαιτήσεις αγορανομικού ελέγχου

 

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (Τηλ. 2681363100-105-103)

1.  Ύπαρξη καταλόγου και διάθεσή του σε κάθε πελάτη πριν από την παραγγελία καθώς και  πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου

2. Πέρα από τις τιμές των προσφερομένων ειδών επί των καταλόγων θα πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση και τα ακόλουθα:

• Η ύπαρξη τυχόν «κατεψυγμένων», «προμαγειρευμένων» και «προτηγανισμένων»

• Η ετικέτα (π.χ ΗΒΗ, Coca-Cola) και ο όγκος σε mLτων συσκευασμένων ποτών (μπύρα, οίνοι, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά, σόδες),

• Σε περίπτωση παροχής φαγητών «με το κιλό» το βάρος τους και την τιμή ανά κιλό,

• Τα βασικά συστατικά των σαλατών και την ονομασία τους όπως την ορίζει το κατάστημα,

• Το είδος των ελαίων και η χρήση τους (π.χ ελαιόλαδο στις σαλάτες, ηλιέλαιο στο τηγάνισμα)

• «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) »

• Στην ελληνική - αγγλική - γαλλική - γερμανική γλώσσα «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ»

• η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής οίνου, μπύρας  ή προϊόντων απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) που διατίθεται χύμα.

3. Ύπαρξη ειδικού εντύπου «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο, θεωρημένου από την Υπηρεσία.

4. Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης με τις απαιτούμενες επισημάνσεις