Η ΠΕ Άρτας ενημερώνει τους διερχόμενους από την 4η Επαρχιακή Οδό Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας, ότι το τμήμα της οδού στo ύψος της Δαφνωτής, στο οποίο είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω κατολίσθησης, δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως διέρχονται από το εν λόγω τμήμα με προσοχή και να λαμβάνουν υπόψη τους την σήμανση που έχει τοποθετηθεί.