1). Ανακηρύχθηκε ανάδοχος και ξεκινάει το έργο «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)», προϋπολογισμού 50.000 €.

2). Ανακηρύχθηκε ανάδοχος και ξεκινάει το έργο «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 €.

3). Ανακηρύχθηκε ανάδοχος και ξεκινάει το έργο «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 150.000 €.

Δημοπράτηση νέων έργων

1). Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται στη φάση ανακήρυξης αναδόχου το έργο «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την 16η Επαρχιακή Οδό (Καλλονή – Ράμια)», προϋπολογισμού 250.000 €.

2). Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται στη φάση ανακήρυξης αναδόχου το έργο «Αποκατάσταση λειτουργικότητας περιμετρικής τάφρου Βίγλας», προϋπολογισμού 35.000 €.

3). Εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000 €.