1. Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς και ευπαθών περιοχών με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών.
  2. Δράσεις πρόληψης και πυροπροστασίας που έχουν γίνει.
  3. Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, πρόοδος εργασιών από Δήμους- Περιφέρεια- Δ/νση Δασών. Συντήρηση δικτύων διανομής ΔΕΔΔΗΕ-πρόοδος εργασιών ΔΕΔΔΗΕ.
  4. Καταγραφή από τη λειτουργία χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ Α’.
  5. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανεξέλεγκτη καύση σιτοκαλαμιών από τους αγρότες. Όσοι αγρότες επιθυμούν να προβούν σε καύση σιτοκαλαμιών κατά την αντιπυρική περίοδο θα πρέπει να το κάνουν σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κάνοντας ατομική ή ομαδική αίτηση στην Πυροσβεστική.
  6. Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό σώμα για διάθεση υλικών και μέσων.
  7. Απαιτείται η εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης γύρω από περιοχές – οικισμούς που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, λόγω γειτνίασης με δασικές εκτάσεις, επαγρύπνηση των τοπικών φορέων και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αποφυγή της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων.
  8. Με δεδομένη τη σημαντική έλλειψη σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, από την ΠΕ Άρτας και την Πολιτική Προστασία καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον συντονισμό έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο, με τη χρήση ίδιων μέσων, μηχανημάτων από τους Δήμους και με τη συνδρομή εθελοντών.
  9. Ηλεκτρονική επέκταση του συστήματος ειδοποίησης-πυρανίχνευσης, που διαχειρίζεται η Π.Ε. Άρτας με την Δ/νση Δασών και στους υπόλοιπους Δήμους κυρίως στους ορεινούς.
  10. Επιθεώρηση και συντήρηση υδροστομίων, δεξαμενών νερού με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που βρίσκονται στο λόφο Περάνθης.
  11. Ενημέρωση ότι από 1ης Ιουνίου η ΓΓΠΠ θα εκδίδει καθημερινά στην ιστοσελίδα της, τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου και σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου θα ενημερώνει το κοινό.

Στο τέλος της σύσκεψης, αφού διαπιστώθηκε η πλήρης ετοιμότητα των φορέων, αποφασίστηκε ότι κατά την αντιπυρική περίοδο, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Λόφο Περάνθης για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και να εξεταστεί η πιθανότητα εθελοντικού καθαρισμού του λόφου Περάνθης.