ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN για ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού, προϋπολογισμού 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ