Δημοσιεύθηκε από τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Άμεσες εργασίες επισκευής της στέγης του Ιερού Ναού Παρηγορήτισσας Άρτας και αποκατάστασης μαρμάρινων μελών (κιονίσκων) στην ανωδομή του μνημείου», με το ποσό των 45.000 €. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

alt