Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Διαγράμμιση επί της επαρχιακής οδού Γαβριά – Ψαθοτόπι - Παχυκάλαμος». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 32.258,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)

Συνοδευτικά έντυπα