Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Φράστα της Τ.Κ Αγνάντων μέσω της επαρχιακής οδού 22». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 52.419,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ