Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ Ανέζας δήμου Αρταίων».
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 40.322,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Συνοδευτικά Έντυπα