Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση μηχανογραφικού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών της.

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης