ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ    ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 286.779,90 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ