Κατέρης Ιωάννης

Παπαδημητρίου Ντίνος

Βαρέλης Δημήτρης

Σίμου Αναστασία

Χουλιάρας Βασίλης

Γιολδάσης Βασίλειος

Τζένη Ταπραντζή -Κοίλια

Κω/νος Γκούντας

Χαμπίπης Δημήτριος

Ζιώβας Βασίλειος