Ταχυδρομική Δ/νση :


Περιφερειακή Οδός, Τ.Κ. 47132, Άρτα

Τηλέφωνα:

 

Τηλέφωνο

Προϊστάμενος

26813-63601

Tμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

26813-63608

26813-63609

Τμήμα χορήγησης αδειών οδήγησης

26813-63610

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

26813-63600

26813-63603

26813-63605

26813-63606

26813-63607

Τεχνικό Τμήμα

26813-63600

26813-63603

Τμήμα ΚΤΕΟ

FAX

2681079965

2681079500

FAX 2681027893

E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αρμοδιότητες

1. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών που συνιστώνται στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας.

β. Τεχνικό Τμήμα.

γ. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης.

δ. Τμήμα ΚΤΕΟ.

ε. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.

 3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα, ως εξής:

α. Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο ιδίως για την απογραφή, την ταξινόμηση, τη συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων, που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και δικύκλων χερσαίων μεταφορών, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

β. Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων.

γ. Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, τον έλεγχο, την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και δικύκλων, καθώς και για θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.

δ. Το Τμήμα ΚΤΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την επικοινωνία, την ενημέρωση, την παραλαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, την πληροφόρηση και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.