ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ 2011-2012
Τηλέφωνο Αστικού ΚΤΕΛ 26810-28314/26374

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ 06.00 21.00
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ 21.15
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ 06.30 07.00 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45
16.45 17.45 18.45 19.45 20.45
ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ 06.30
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ 06.40 07.00 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40
16.40 17.40 18.40 19.40 20.40
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ 21.20
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ-ΑΝΕΖΑ 06.20 08.20 10.00 12.15 14.00 15.45 17.45 19.45 21.10
ΑΝΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ 06.50 08.50 10.50 13.00 14.40 16.40 18.40 20.20
ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ 06.45 21.00
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ-ΚΙΡΚ/ΤΕΣ 07.20 09.00 11.00 13.15 14.30 17.00
ΚΙΡΚ/ΤΕΣ-ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ 07.20 10.00 11.50 13.50
ΑΡΤΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ 06.20 07.10 09.30 11.00 12.30 14.00 16.30 21.00
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΡΤΑ 06.45 08.15 10.00 12.00 13.20 14.30 17.30 21.30
ΑΡΤΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ 08.10 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 17.00 21.00
ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΡΤΑ 08.30 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 17.20 21.30
ΑΡΤΑ-ΒΙΓΛΑ 06.00 07.10 10.00 12.15 14.30
ΒΙΓΛΑ-ΑΡΤΑ 06.30 08.25 10.30 12.45 15.15
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΜΕΝΟ 06.00 10.00 12.15 14.15 16.30 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΜΜΕΝΟ-ΑΡΤΑ 06.30 10.30 13.50 14.45 17.00 21.30
ΑΡΤΑ-ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ 06.20 09.00 12.10 13.40 16.30 21.00
ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ-ΑΡΤΑ 06.50 09.20 12.30 14.10 17.30 21.35
ΑΡΤΑ-ΜΥΤΙΚΑ 07.15 12.15 14.10 16.50 19.55
ΜΥΤΙΚΑ-ΑΡΤΑ 08.10 13.50 14.45 17.30 20.20
ΑΡΤΑ-ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ 06.10 13.40
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ-ΑΡΤΑ 06.40 14.20
ΑΡΤΑ-ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 07.00 12.30
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΡΤΑ 07.30 13.00
ΚΥΡΑΤΣΑ-ΙΟΝ-ΕΣΠΕΡΙΣ-ΓΡ/ΤΣΑ 05.25 13.25 21.50
ΓΡ/ΤΣΑ-ΕΣΠΕΡΙΣ-ΙΟΝ-ΚΥΡΑΤΣΑ 05.50 14.00 22.00
ΑΡΤΑ-ΙΟΝ-ΕΣΠΕΡΙΣ 09.00 18.00
ΕΣΠΕΡΙΣ-ΙΟΝ-ΑΡΤΑ 09.30 18.30
ΑΡΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 06.30 07.15 08.00 08.40 09.15 09.40 10.15 10.40 11.15 11.40
12.40 13.30 14.20 16.30 19.30
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΤΑ 07.10 07.45 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00
12.30 13.05 14.15 14.40 17.00 20.00
ΑΡΤΑ-ΡΟΚΚΑ 07.00 13.25 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΡΟΚΚΑ-ΑΡΤΑ 07.20 13.40
ΑΡΤΑ-ΤΕΙ 07.30 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45
17.45 18.45 19.45
ΑΡΤΑ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 21.45 23.30
ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΑΡΤΑ 22.00 23.45
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΓΛΑ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ-ΑΝΕΖΑ-ΚΑΛ/ΙΚΟ-ΜΥΤΙΚΑ-ΠΛΗΣΙΟΙ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΑΡΤΑ 13.30
ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ-ΜΠΑΝΙΩΤΗ-ΑΡΤΑ 16.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ 06.00 21.10
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ 06.30 07.30 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 15.45 19.45
ΚΟΜΠΟΤΙ-ΑΡΤΑ-ΤΕΡΜΑ 21.15
ΑΡΤΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ 06.30
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ 06.40 07.30 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 16.40
18.40 20.40
ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ 06.45
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ-ΚΙΡΚ/ΤΕΣ 07.00 09.00 11.00 13.00 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΙΡΚ/ΤΕΣ-ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ 07.50 10.00 12.00 14.00
ΑΡΤΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ 07.00 11.00 13.00 17.00 20.30
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΡΤΑ 07.30 11.30 13.30 17.30 21.00
ΑΡΤΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ 07.00 08.00 10.00 12.00 14.00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΡΤΑ 07.20 08.20 10.20 12.20 14.20
ΑΡΤΑ-ΒΙΓΛΑ 07.00 13.00
ΒΙΓΛΑ-ΑΡΤΑ 07.30 13.30
ΑΡΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 06.30 14.30
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΤΑ 07.10 14.40
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΡΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ 07.00 11.00 13.00
ΑΡΤΑ-ΠΕΤΑ 06.10 07.40
ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑ 08.00 12.15
ΑΡΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 06.30 14.30
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΤΑ 07.10 14.40