ΕΚΛΟΓΕΣ 6ης Μαΐου 2012 Προσωρινά αποτελέσματα.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν από το Πρωτοδικείο Άρτας

 

Αναλυτική Συνδιασμών και Υποψηφίων