Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διακηρύσσει

Aνοικτή διαδικασία

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:"Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας" εκτιμώμενης αξίας 75.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ