ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 24.06.2022- 30.06.2022