ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 18-10-21 έως 20-10-21

ΣΥΝΤΑΓΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 18-10-21 έως 20-10-21

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 21-10-21

ΣΥΝΤΑΓΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 22-10-21