Ψαθάς Βασίλειος

Πατήλας Κων/νος

Κατέρης Ιωάννης

Σίμου - Τάσιου Αναστασία

Βαρέλης Δημήτριος

Φώτης Φώτιος

Τρομπούκης Δημήτριος

Γκίζα Ουρανία (Ράνια)

Νάνος Ευστάθιος

Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος