banner_site_5.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Άρτας

 

altΑπό τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ανακοινώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος  Φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, λήγει την Τρίτη 14-06-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας, Κοσμά Αιτωλού 10, Α΄ όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2681363511-512.

 

altΣας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου που αφορά στο υπαίθριο εμπόριο (Ν. 4849/2021), η αδειοδότηση του πλανοδίου εμπορίου (παραγωγών και επαγγελματιών) επιστρέφει πάλι στα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στο πνεύμα αυτό, έχουν μεταφερθεί οι σχετικές άδειες πλανοδίων εμπόρων (παραγωγού και επαγγελματία) από τους 4 Δήμους του Νομού στο Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ως εκ τούτου η δρομολόγηση έκδοσης νέων τέτοιων αδειών και οι ανανεώσεις των υπαρχόντων στο Νομό μας, θα πραγματοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου (Αμβρακίας 23 τηλ. 26813 - 63100 & 63105).

Επιπλέον οι υφιστάμενοι κάτοχοι παλιών αδειών παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου, και συγκεκριμένα οι κάτοχοι αδειών:

i) που δεν έχουν ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, και

ii) που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, και

ιιι) οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι την 01 Φεβρουαρίου 2022, έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν (επαναφέρουν) τις άδειες αυτές μέχρι την 31.07.2022. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

 

altΑπό τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας ανακοινώνεται ότι προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, τον μήνα Μάιο του 2022 (1ο Εξάμηνο), με ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων την Παρασκευή 20-5-2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Άρτας σε αίθουσα του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, Ταχ. Δ/νση: Περιφ/κή Οδός & Αράχθου. Η δοκιμασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο με την χρήση εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος (Ηλεκτ/κοί Υπολογιστές) εξετάσεων ραδιοερασιτεχνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών) μέχρι την Παρασκευή 13-5-2022.

Στις 13-5-2022 θα αναρτηθεί στην Υπηρεσία (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών) πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις καθώς και λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

 

alt

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ανακοινώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, λήγει την Δευτέρα 04-04-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας, Κοσμά Αιτωλού 10, Α΄ όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2681363511-512.

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας ενημερώνει τους  αιγοπροβατοτρόφους του Νομού ότι οι εμβολιασμοί / αιμοληψίες των  αιγοπροβάτων για την Βρουκέλλωση των Αιγοπροβάτων (Μελιταίο  Πυρετό)  θα  διενεργηθούν από τις  01/03/2022 έως 13/08/2022  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα που  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Άρτας και το οποίο μπορείτε να πληροφορηθείτε από τη Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας.

Ακόμη  πληροφορούμε  τους  κτηνοτρόφους  ότι:

•     Ακόμη  κι  αν  δεν  έχουν  αρνάδες  αναπαραγωγής,  οφείλουν  να  είναι παρόντες κατά την επίσκεψή μας  στην κοινότητά τους, θα  πραγματοποιηθεί αιμοληψία  από  όλα  τα ενεργά  κριάρια.

•    Όλα τα καταγεγραμμένα ζώα στο μητρώο της εκμετάλλευσης να φέρουν ενώτια. Μη συμμόρφωση τους θα έχει επιπτώσεις στον επιτόπιο  έλεγχο που διενεργείται στην εκμετάλλευσή τους

•    Όλοι οι παραγωγοί – κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να κάνουν εμβολιασμό – αιμοληψία θα περιμένουν σε κεντρικό σημείο του χωριού ώστε να τηρείτε κάθε φορά η προτεραιότητα του καθενός, προς αποφυγή παρεξηγήσεων

•    Οι παραγωγοί – κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν μικρό αριθμό αιγοπροβάτων κάτω των 10 και βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από το χωριό  θα φροντίσουν εκ των προτέρων να έχουν τα ζώα στα οποία πρόκειται να γίνει εμβολιασμός- αιμοληψία στην πλατεία την συγκεκριμένη ώρα και ημέρα ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και νωρίτερα για να διευκολυνθεί το έργο του συνεργείου και της Υπηρεσίας και προς αποφυγή παρεξηγήσεων.  

•    Οι παραγωγοί κτηνοτρόφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τον αριθμό των ζώων που δηλώνουν στο μητρώο εκμετάλλευσης τους, τον κωδικό εκτροφής  καθώς και τα ενώτια τα οποία έχουν τοποθετηθεί στις αρνάδες που πρόκειται να εμβολιαστούν ή των κριαριών που πρόκειται να γίνει αιμοληψία.  

•    Για τον καλύτερο συγχρονισμό του προγράμματος οι παραγωγοί να έχουν συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων για να ενημερώνονται. Οι πρόεδροι των Δημοτικών Διαμερισμάτων να έχουν στενή συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας σχετικά με την βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων και για κάθε τι που αφορά το ζωικό κεφάλαιο του Δημοτικού Διαμερίσματος.

Πρόγραμμα Εμβολιασμών

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ακολουθήστε μας
         
Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 595 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση