Τα αποτελέσματα των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ν.Α Άρτας είναι ανεπίσημα και σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα που προσκομίστηκαν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο Άρτας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

Αναλυτικά αποτελέσματα δεύτερου γύρου σε μορφή Excel

Περιφερειακή ενότητα Άρτας (Περιφερειακές Εκλογές)

Δημοτικές Εκλογές Άρτας

Αναλυτικά αποτελέσματα πρώτου γύρου σε μορφή Excel

Περιφερειακή ενότητα Άρτας (Περιφερειακές Εκλογές)

Δήμος Αρταίων

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων


Σχετικά Δελτία Τύπου και Αποφάσεις

Απόφαση Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων Άρτας

Δικαιολογητικά εκλογέων που δεν θα ψηφίσουν δικαιολογημένα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών

Πρόγραμμα εκλογής για Περιφερειακές Εκλογές